This site uses cookies for full functionality. More info here. By using this site with a browser that support cookies you accept our use of cookies.

×

Welcome to Improove Magento Boilerplate

Her får du svar på vanlige spørsmål om badstue, dampbad og dusj. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, hjelper din nærmeste forhandler deg gjerne.

 

 

Badstue

Badstuovn

Hvordan velger man riktig badstuovn?

Badstuovnen velges basert på volumet i badstuen. Man bør alltid velge maksimal badstuovneffekt i forhold til volumet i badstuen. Jo høyere effekt du velger i forhold til rommets volum, desto mindre må badstuovnen jobbe for å varme opp badstuen og holde varmen i rommet, noe som gir lavere strømforbruk. 

Tungt veggmateriale i badstuen, for eksempel betong, glass, murstein og lignende, krever høyere effekt. Det beregner man ved å legge til en kubikkmeter til badstuens totalvolum per kvadratmeter tungt veggmateriale. Hvor ser jeg hvilken sikkerhetsavstand som gjelder for badstuovnen min? Du finner sikkerhetsavstanden i bruksanvisningen for badstuovnen.

Må det være stein i badstuovnen?

Nei, det er ikke noe krav i Tylös badstuovner. Du kan bruke dem uten, men da kan du ikke kaste vann på dem.

Hvor ofte bør man bytte steinene i en badstue?

Intervallene avhenger først og fremst av hvor ofte badstuen brukes. For en privat badstue som brukes to ganger i uken, bør steinene byttes en gang i året. Flytt litt på steinene innimellom, siden de brytes ned under bruk slik at rommet mellom steinene kan tettes, noe som gir dårligere luftsirkulasjon. God luftsirkulasjon er en forutsetning for at badstuovnen skal fungere og at elementene får maksimal levetid. For offentlig badstue er det en tommelfingerregel som sier at hvis badstuen brukes en gang i uken, skal steinene byttes en gang i året. To ganger i uken, to ganger i året og så videre. Ved kontinuerlig drift i offentlige anlegg, bør steinene kontrolleres hver måned og byttes ved behov.

Hvor ser jeg hvilken badstuovn jeg har?

Det er festet et typeskilt nede på den ene siden av ovnen. Der finner du navn på ovnen, ovnens serienummer, hvilken spenning den skal kobles til samt produksjonsår/-måned.

Kan jeg helle vann på badstuovnen?

Du kan helle vann på steinene i badstuovnen når de er varme. Dette gjøres for å øke luftfuktigheten i badstuen. Mengden vann du bruker, avhenger av størrelsen på badstuovnen, men en øse om gangen, ca. 1,5 dl, går bra. Hvis det renner vann ut fra bunnen av badstuovnen, har du helt på for mye vann. Det kan også hende at steinene ikke er varme nok. Da bør du vente litt før du heller på mer.

Skal hele badstuovnen være dekt av steiner?

Tylös tradisjonelle badstuovner skal kun ha stein i det midtre rommet. De to kamrene på sidene skal ikke tildekkes. Det skal ikke plasseres steiner på gitteret over badstuovnen.

Hvor får jeg kjøpt reservedeler til min Tylö-badstuovn?

Kontakt en Tylö-forhandler. Du finner nærmeste forhandler ved hjelp av søkefunksjonen på nettstedet vårt.

Jeg har en eldre badstuovn hvor det ene elementet ikke fungerer. Kan jeg bytte det?

I de fleste tilfeller kan rørelementene byttes. Kontakt en Tylö-forhandler for mer informasjon.

Badstuovnen eller ett eller flere elementer har plutselig sluttet å fungere.

Først må du kontrollere at det ikke har gått en sikring og at jordfeilbryteren ikke er løst ut. Hvis problemet ikke ligger der, er det stor sannsynlighet for at overopphetingsvernet i badstuovnen har løst ut. Tylös badstuovner har innebygget temperaturvern i koblingsboksen nede på ovnen. Temperaturvernet utløses automatisk hvis det oppstår fare for overoppheting. Du må alltid kontakte elektriker for å tilbakestille temperaturvernet, hvis det ikke er tilgjengelig fra utsiden.

Hvordan tilbakestiller jeg overopphetingsvernet på Compact 2/4?

Det er en grå plugg ved siden av termostathjulet. Hvis du fjerner den, kan du tilbakestille overopphetingsvernet med for eksempel en penn.

Hvorfor løses overopphetingsvernet i badstuovnen ut?

Når overopphetingsvernet løses ut, skyldes det ofte dårlig ventilasjon gjennom badstuovnen og badstuen. Du må alltid følge forskriftene i bruksanvisningen for badstuovnen for å sikre at ventilasjonen i badstuen utformes på riktig måte. Du må alltid kontrollere steinmagasinet hvis overopphetingsvernet utløses. Steinene skal ligge «luftig» og ikke tett sammenpakket.

Du må alltid kontakte elektriker for å tilbakestille overopphetingsvernet, hvis det ikke er tilgjengelig fra utsiden av badstuovnen.

Jeg har en gammel badstuovn og vil bytte betjeningspanel. Er det mulig?

Hvis du har en eldre badstuovn fra for eksempel 70- eller 80-tallet, kan du i de fleste tilfeller koble badstuovnen til et TS-panel. Du kan også koble til et mer moderne panel, men da må du komplettere med en reléboks. Kontakt en Tylö-forhandler for mer informasjon.

Det blir ikke varmt i badstuen. Hva er galt?

Først må du kontrollere at det ikke har gått en sikring i sikringsskapet. Kontroller at alle elementene gløder under oppvarming. Hvis de ikke gjør det, kan det skyldes at overopphetingsvernet er løst ut.

Andre ting som påvirker oppvarmingen av badstuen, er ventilasjon, temperaturfølerens plassering, om badstuen er isolert og tett og om badstuovnens effekt er tilpasset størrelsen på badstuen. Husk også at hvis badstuen består av materialer som stein, fliser, betong eller glass, trengs det høyere effekt for å varme den opp enn hvis den hadde vært en isolert trebadstue.

Hvis alt ser ut til å være i orden og badstuen likevel ikke blir varm, må du kontakte stedet du kjøpte den fra.

Hvordan kan jeg rengjøre gitteret og vannrennen?

Når gitter og steinmagasin skal rengjøres, anbefaler vi at du bruker rent vann. Du kan skure forsiktig med den grønne siden av en skuresvamp for å fjerne vanskelig belegg. Enkelte rengjøringsmidler bør ikke brukes da de kan etterlate seg rester som fører til lukt når badstuen varmes opp igjen.

Hva er forskjellen på ovnene Sense Pure, Sense Elite og Sense Commercial?

Forskjellen er hvilke betjeningspaneler som passer til ovnen. Sense Pure leveres med betjeningspanelet Pure, og Sense Elite leveres med betjeningspanelet Elite. Sense Commercial kan kompletteres med valgfritt betjeningspanel og reléboks, alternativt et TS-panel.

 

 

 

Badstue

Betjeningspanel

Kan jeg bruke gammelt betjeningspanel til den nye badstuovnen?

Sense Commercial fungerer normalt i slike tilfeller når ovnen ikke har egen innebygd styring, og den kan da kobles til eksisterende betjeningspanel, som TS eller ET.

Kan betjeningspanelet plasseres inne i badstuen?

Ja, men kun til H1, Pure og Elite, men ikke mer enn 90 cm over gulvet. I bruksanvisningen for produktet finner du informasjon om hvor betjeningspanelet kan monteres.

Hvor skal temperatursensoren sitte?

Plasseringen av temperatursensoren kan variere avhengig av ovnens størrelse og modell. Sensoren skal aldri sitte direkte over badstuovnen, men heller ikke for langt unna. Se monteringsanvisningen for nøyaktig målangivelse for sensorplassering. 

I dampbad skal sensoren sitte ca. 180 cm fra gulvet og ikke i nærheten av dampdysen.

Kan betjeningspanelet plasseres inne i dampbadet?

Pure og Elite kan plasseres inne i et dampbad.

Kabelen til sensoren er for kort.

Sensoren leveres med 5 meter lang kabel. Hvis det er behov for lengre kabel, kan den skjøtes.

Kan badstuen styres via internett eller mobiltelefon?

Med betjeningspanelet Elite kan badstuen styres fra en mobiltelefon eller datamaskin via Wi-Fi og appen WellAccess, som er tilgjengelig for både iOS og Android. Alle elektroniske betjeningspaneler kan kobles og fjernstyres via systemer for Smarthus. 

På grunn av brannfaren hvis man har glemt noe i badstuen eller noe har havnet på badstuovnen, er det nå krav til at man må ha en dørkontakt installert for å kunne fjernstyre badstuen. Med en dørkontakt kan systemet kontrollere at ingen uvedkommende har vært inne i badstuen etter at den ble brukt sist. 

Jeg har et betjeningspanel som heter ET-20. Kan det byttes ut med et annet?

ET-panelene kan ofte byttes ut med et TS-panel. Det avgjøres av begrensningen i lengden på temperatursensoren i TS-panelene. Lengden er normalt 1,8 meter, men den finnes også med 5 meter lengde. ET-panelet har en elektronisk sensor, så i enkelte tilfeller er den plassert for langt unna badstuen for å kunne byttes ut med et TS-panel. I slike tilfeller må det byttes ut med en reléboks og et elektronisk betjeningspanel.


 

 

Badstue

Combi

Combi-badstuovnen min produserer ikke damp lenger.

Sannsynligvis er temperaturvernet til dampproduksjonen løst ut. Av og til kan det løses ut på grunn av strålevarmen hvis man bruker badstuen som tørrbadstue. Du finner tilbakestillingsknappen for temperaturvernet nederst på bakplaten på høyre side. Trykk til du hører et klikk.

Hvor mye vann skal jeg ha i min Combi-badstuovn?

I de større Combi-ovnene på 6 og 8 kW, holder tanken ca. 7 liter. Combi Compact 4 er mindre, og tanken rommer ca. 2,5 liter. Ovnen gir et lydsignal når tanken er full.

Jeg har en nyinstallert Combi Compact H1, og når jeg slår den på, kommer det en konstant lyd.

Når badstuovnen startes for første gang, må man velge Combi Compact i menyen på betjeningspanelet (alternativet er Combi compact, badstue, damp). Hvis du velger badstue, vil lydsignalet lyde konstant. Du må tilbakestille betjeningspanelet til fabrikkinnstillinger for å kunne velge Combi Compact i menyen. Problemet kan også oppstå hvis det er koblet feil mellom betjeningspanel og badstuovn.

Når jeg bruker min Combi i innstillingen Steam–Sauna, brukes bare to av de tre rørelementene i badstuovnen.

Det er riktig. Når det skal produseres damp, vil alltid ett av rørelementene i badstuovnen kobles fra. Hvis ikke ville ovnens totaleffekt blitt for høy.

Badstuovnen slår seg plutselig av etter ca. 15 minutter.

Det er sannsynligvis et problem med temperatursensoren. Hvis betjeningspanelet merker at det ikke mottar korrekte verdier fra temperatursensoren, vil badstuovnen slås av automatisk etter 15 minutter.

 

 

 

Badstue

Badstuerom

Jeg skal flislegge badstuen. Kan jeg bruke gips som underlag?

Du kan fint bruke fliser i badstuen, men du bør tenke over noen ting først. Fliser i en badstue blir veldig varme! Du kan brenne deg når du tar på dem. Pass på at overflater man kommer i kontakt med, er av tre – for eksempel benker og ryggstøtter. Det trengs også høyere effekt for å varme opp fliser, og det kan hende du trenger en kraftigere badstuovn. En tommelfingerregel sier at du må legge til en kubikkmeter til badstuens volum for hver kvadratmeter tyngre materiale (fliser, stein, glass) du bruker i konstruksjonen. Når det gjelder underlag for fliser inne i badstuen, anbefales det ikke å brukes gips. Dette på grunn av temperaturene som forekommer i en badstue. Vi har ingen konkrete anbefalinger for hvilket underlag du bør bruke når du skal flislegge badstuen, men anbefaler deg å følge anbefalingene fra produsentene.

Kan jeg ha et vindu i badstuen?

Det kan du, men vinduet må være av herdet glass slik at det tåler temperatursvingningene uten å sprekke. Hvis vinduet kan åpnes, må det alltid være lukket mens du bruker badstuen.

Jeg skal bygge min egen badstue. Kan jeg kjøpe dør og benker fra Tylö?

Det kan du. Vi har dører og benker i flere forskjellige utførelser. Kontakt en av forhandlerne våre for mer informasjon.

Skal treet i badstuen behandles?

Du kan male noen strøk båtlakk på terskel og dørhåndtak, samt på eventuelt tregulv eller gulvbord. På den måten bevarer du treets finish, samtidig som du får en elegant og smussavstøtende overflate som alltid ser fin ut.

Benker, ryggstøtte og benkefronter smøres inn på begge sider med Tylö badstueolje. Den luktfrie impregneringen gjør det enklere å rengjøre badstuen og gir en vannavvisende overflate. OBS! Innvendige vegger og tak i badstuen skal være ubehandlet.

Hvis badstuen har vinduer eller vegger med glass, bør du være ekstra oppmerksom på de nederste listene. Der dannes det ofte kondens som kan skade treverket. Mal de utsatte delene med båtlakk, eller gjenta oljeimpregneringen hyppigere.

Jeg kan ikke ha ventil under badstuovnen, kan jeg ha den under døren isteden?

Hvor godt det fungerer å ha ventilen under døren, varierer fra badstue til badstue, så vi kan ikke si på generelt grunnlag at det kommer til å fungere. Det kan gå bra hvis badstuovnen er montert i nærheten av døren, men det kan også bli et problem. For eksempel kan overopphetingsvernet i badstuovnen løses ut hvis ventilasjonen ikke fungerer optimalt. Det er mange måter å bygge en badstue på, så allerede i planleggingsfasen, bør du sørge for at ventilen for å slippe inn luft, havner under badstuovnen og at ventilen for å slippe ut luft, plasseres så langt borte fra badstuovnen og tilluftsventilen som mulig. Utluftingen skal ledes tilbake til samme sted som man henter luften fra. I bruksanvisningen for badstuovnen finner du tydelige instruksjoner om hvordan ventilasjonen skal utformes. Problemer som skyldes feil ventilasjon, dekkes ikke av garantien.

Hvordan rengjør jeg badstuen?

For å kunne ha glede og nytte av badstuen så lenge som mulig, er det viktig at du sørger for at den er ren og i orden. Du bør derfor rengjøre badstuen regelmessig, og skure benkene og gulvet. Bruk vanlig grønnsåpe. Det er et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel, som i tillegg lukter gammeldags godt.

Jeg har 2,60 m i takhøyde. Er det problematisk å ha en badstue med så stor takhøyde?

En badstue varmes opp ovenfra og ned, noe som betyr at hvis man har veldig stor takhøyde, vil oppvarmingstiden forlenges. Man har egentlig ingen nytte av å ha så høye tak i badstuen med mindre man har benker i flere nivåer slik at man utnytter plassen. Senk taket, så sparer du strøm og får kortere oppvarmingstid.

Jeg bygger badstue på loftet, og der er det skråtak. Badstuovnen havner på kortsiden av rommet, hvor det er skråtak, og jeg lurer på om det må være minst 190 cm takhøyde over hele badstuovnen, eller om det er tilstrekkelig at den overstiger 190 cm over halve ovnen?

Det er viktig at man følger de oppgitte sikkerhetsavstandene. Hvis badstuovnen krever 190 cm takhøyde, skal det være minst 190 cm fra gulv til tak over hele badstuovnen.

 

 

 

Badstue

Vedfyring

Spiller det noen rolle hvilke steiner jeg bruker i min vedfyrte badstuovn?

I en vedfyrt badstuovn skal det være større steiner (10–15 cm i diameter) enn de som brukes i elektriske badstuovner. Hvis steinene er for små, blir det for dårlig luftsirkulasjon mellom dem, og de varmes ikke opp tilstrekkelig. 

Det er viktig at du følger anbefalingene for steinmengde og plassering. Disse finner du i bruksanvisningen for den vedfyrte badstuovnen. Du bør alltid bruke kvalitetssteiner!

Hvordan skal ventilasjonen i badstuen være hvis man har vedfyrt badstuovn?

I motsetning til når man har elektrisk badstuovn, skal tilluften komme fra et sted som ikke er i umiddelbar nærhet av vedovnen. Man trenger egentlig ikke utlufting, siden skorsteinen fungerer som utlufting i badstuen.

Man kan ha en lufteventil for å ventilere badstuen når den ikke er i bruk, men den må være lukket mens badstuen brukes.

Glasset i vedovnen er ødelagt. Kan jeg kjøpe nytt?

Ta kontakt med stedet hvor du kjøpte ovnen eller nærmeste Tylö-forhandler, så kan de hjelpe deg. Det er viktig at du har betegnelsen på vedovnen slik at de vet hvilket glass eller luke som passer.

Kan jeg redusere sikkerhetsavstanden fra vedovnen til brennbart materiale?

I enkelte tilfeller kan man redusere sikkerhetsavstanden ved hjelp av spesialplater med luftsperre. Du finner mer informasjon om hvordan dette kan gjøres og hvilke sikkerhetsavstander som gjelder i installasjonsanvisningene for de respektive modellene


 

 

Damp

Dampdusjer och dusjkabinett

De små, hvite hjulene i Tylö-dusjen min er ødelagt.

Kontakt en Tylö-forhandler. Der kan du bestille nye hjul til dusjen din. De vi har i dag, passer også alle eldre modeller av Tylö-dusjer.

Jeg har en dampdusj, og jeg kan ikke lenger regulere temperaturen på dusjen.

Kontakt en Tylö-forhandler. Vi har reservedeler til Tylö-dampdusjer med innebygd batteri så lenge de er produsert etter 2003. Vi har begrenset med reservedeler til eldre produkter.

Jeg er interessert i en Impression Dampdusj, men hvor er tilkoblingene for strøm og vann?

Tilkoblingene sitter omtrent midt på søylen, ca. 150 cm over gulvet. Vannet kobles til ved hjelp av fleksible slanger som kobles til vannrør. Vannrørene kan med fordel sitte i standardhøyde 110 cm over gulvet.


 

 

Damp

Dampgenerator

Kan jeg føre dampen i et mykt rør til dampbadet?

Du kan bruke vannrør, men det er fare for at plastbelegget rundt røret blir sprøtt og sprekker over tid på grunn av den høye temperaturen. Temperaturen kan komme opp i 95–98 grader. Vi anbefaler at du bruker harde, isolerte kobberrør.

Ikke bruk skarpe 90 graders vinkler. Bruk isteden myke svinger.

Kan jeg installere dampgeneratoren inne i et skap?

Det kan du, forutsatt at det er nok plass rundt den til at du kan gjennomføre service og avkalking, samt at skapet er godt ventilert.

For å kunne vedlikeholde en AV-dampgenerator, anbefales det 50 cm plass rundt hele generatoren. For VB er anbefalingen 30 cm på sidene og 50 cm over.

Kan jeg installere dampgeneratoren inne i dampbadet?

Nei, den skal installeres på et tørt sted med god ventilasjon.

Må dampgeneratoren avkalkes? Hvorfor det?

Ja, det må den. Hvor ofte det må gjøres, avhenger av vannkvaliteten og driftstiden. Se bruksanvisningen for produktet. Når vann koker, er det bare ren vanndamp som forlater generatoren. Det betyr at kalk og mineraler fra vannet, blir liggende i generatoren. Disse blir til belegg som på sikt kan skade dampgeneratoren hvis den ikke avkalkes.

 

 

 

Damp

Reservedeler

De små, hvite hjulene i Tylö-dusjen min er ødelagt.

Kontakt en Tylö-forhandler. Der kan du bestille nye hjul til dusjen din. De vi har i dag, passer også alle eldre modeller av Tylö-dusjer.

 

 

 

Ånga

Övrigt

Det renner vann fra dampdysen.

Sannsynligvis har det kommet kalkbelegg på elektrodene som registrerer vannivået. Eventuelt kan lufteslangen til elektroderørene være tett. Begge fører til at dampgeneratoren overfyller vann.

Hva er forskjellen på dampbad og dampbadstue?

En dampbadstue er en badstue med lavere temperatur og noe høyere luftfuktighet, men det er likevel en badstuovn som sørger for varmen.

Et dampbad har 100 % luftfuktighet og temperatur rundt 50 grader. Der er det en dampgenerator som produserer damp, varmer opp rommet og sørger for høy luftfuktighet.

Må det være ventilasjon i et dampbad?

Både ja og nei.

På generelt grunnlag er det ikke behov for ventilasjon i dampbad som brukes i hjemmet eller i kortere tidsperioder.

Alle dampbad som brukes i mer enn to timer i strekk, bør kobles til mekanisk ventilasjon av hygiene- og funksjonalitetsgrunner.

Den må gi en luftveksling som tilsvarer 10–20 m3 lut per person per time. Dampgeneratoren er basert på innstilt temperatur og tar ikke hensyn til dampmengden i rommet. Uten regelmessig utskifting av luften ved kontinuerlig drift, blir damprommet mettet, og generatoren slutter å produsere damp. 

 

 

 

Infra

Infrakabinett

Hvor varmt blir det i infrakabinettene deres?

Temperaturen varierer etter størrelse på rommet og temperaturen i omgivelsene. I et infrakabinett spiller det ikke så stor rolle hvor varm luften er, siden det er den infrarøde strålingen som gir en varmefølelse.

Kan jeg bestille infrakabinett med spesialmål?

Det kan du dessverre ikke. Infrakabinettene er tilgjengelige i 7 forskjellige størrelser. Fra det minste, som er 914 mm x 914 mm, til det største, som er 1829 mm x 1422 mm. Infrakabinettene er 1940 mm høye.

Hvorfor kaller dere dem for infrakabinetter og ikke infrabadstuer?

Fordi det i følge vår egen definisjon ikke er en badstue.

Det blir ikke spesielt varmt i rommet, og varmen kommer fra infrarød stråling istedenfor at luften varmes opp.

Hvor lange strømledning er det på infrakabinettene?

Kabelen er 1,9 meter lang og kobles til 230 V med støpsel.